shirtinator.skTri?ká s vlastnou potla?ou - potla? tri?iek - vytvor si vlastné tri?ko s motívom - shirtinator.sk

shirtinator.sk Profile

shirtinator.sk

Title:Tri?ká s vlastnou potla?ou - potla? tri?iek - vytvor si vlastné tri?ko s motívom - shirtinator.sk

Description:Ponúkame tri?ko s nápismi a foto tri?ko. Potla? a vyroba tri?iek. Tri?ko s potla?ou ako dar?ek. Vytvor si tvoje vlastné tri?ko. Potla? na tri?ká jedine u nás.

Keywords:

Discover shirtinator.sk website stats, rating, details and status online. Read and write reviews or vote to improve it ranking. Check alliedvsaxis duplicates with related css, domain relations, most used words, social networks references. Find out where is server located. Use our online tools to find owner and admin contact info. Go to regular site

shirtinator.sk Information

Website / Domain: shirtinator.sk
Website IP Address: 212.224.126.186
Domain DNS Server: ns2.openprovider.be,ns1.openprovider.nl,ns3.openprovider.eu

shirtinator.sk Rank

Alexa Rank: 1249672
OursSite Rank: 3
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

shirtinator.sk Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $6,748
Daily Revenue: $18
Monthly Revenue: $554
Yearly Revenue: $6,748
Daily Unique Visitors: 1,701
Monthly Unique Visitors: 51,030
Yearly Unique Visitors: 620,865

shirtinator.sk WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0, max-age=0, no-cache
Content-Type text/html; charset=utf-8
Server Apache
Date Sun, 19 Nov 2017 02:14:20 GMT

shirtinator.sk Keywords accounting

Keyword Count Percentage

shirtinator.sk Similar Website

Domain WebSite Title
szentgyorgyi-bgy.hu | Salgótarjáni Szakképzési Centrum Szent-Gy?rgyi Albert Gimnáziuma és Szakk?zépiskolája
southwesternheart.com Southwestern Cardiac Arrhythmia Institute: Electrophysiology
addisoncircleone.com Addison One
achildssong.com Music Movement & Education | Thornton, CO
leeasiashop.de leeasiashop.de
svgmonograms.com SVGmonograms
coursecats.com Course Cats
fetchlogistics.com Fetch Logistics - Bringing America's products to America's shelves… "The SmartWay"
everydaypro.com Everyday Productions
convertibars.com Convertibar Kits, Throttle lines, clutch lines, brake lines | Convertibars
ankstukai.lt Ankstukai.lt
buk-savanoriu.lt Prad?ia - Būk savanoriu
liceulphoenix.ro Liceul Phoenix Bucuresti
otto-potsch.at Otto Potsch - Otto Potsch - Der Künstler
tasariegitim.com Tasar? E?itim Kurumlar? - Resmi Web Sayfas?
olympia.ca Olympia Cycle & Ski
regalseniorhelpers.com Regal Senior Helpers, Inc. - Compassionate and Trusted Partner in Healthcare
talleresyrepuestos.net - Home | Proyecto de emprendimiento en Venezuela

shirtinator.sk Traffic Sources Chart

shirtinator.sk Alexa Rank History Chart

shirtinator.sk aleax

shirtinator.sk Html To Plain Text

Tri?ká s vlastnou potla?ou - potla? tri?iek - vytvor si vlastné tri?ko s motívom - shirtinator.sk Deutschland ?sterreich France Belgique (Fran?ais) United Kingdom Slovensko ?eská republika Europe (English) Prihlásenie / Registrácia Vytvor si tri?ko Pánske Tri?ká Tri?ká s dlhym rukávom Poloko?ele Bundy Mikiny ?port SALE Dámske Tri?ká Tri?ká s dlhym rukávom Poloko?ele Bundy Mikiny ?port Spodné prádlo SALE Detské Tri?ká Poloko?ele Oble?enie pre báb?tká Mikiny ?port Detské doplnky SALE Dar?eky ?iltovky Vankú?e Hrn?eky Kuchynská zástera Ta?ky Prívesky Puzzle Ply?ové hra?ky SALE Extra Obchod pre fanú?ikov Jarná kolekcia tri?iek Dámska rozlú?ka so slobodou Pánska rozlú?ka so slobodou ?ierna a biela V?etko pre vás dvoch Geek tri?ko Selfie tri?ko Narodeniny Super cool grafické písmo Motívy Detské Futbal Hlá?ky na tri?ko Hudba Jedlo Láska Mestá a krajiny ?port Zábava Zvieratá Pomoc & Kontakt Kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu info@shirtinator.sk alebo cez Kontaktny formulár prostredníctvom telefónu 02 4455 6655 (V pracovnych dňoch: 9:00 - 18:00 volanie je za cenu lokálneho telefonátu) Ve?a otázok u? bolo zodpovedanych v sekcii "?asto kladené otázky" Otázky oh?adom: Objednávanie Platba a dodanie Kvalita a typy potla?e Creator Ochrana údajov Reklamácia VYTVOR SI VLASTNé TRI?KO Tri?ká a ve?a ?al?ích produktov Vysoká kvalita potla?e Rychle dodanie U? od Objednaj si teraz! Cena vrátane DPH bez po?tovného ZADARMO 4+1 KóD: TRI?Ká NA ROZLú?KU SO SLOBODOU Treba to riadne rozto?i?! Najlep?ie v spolo?nych tri?kách! U? od Objednaj si teraz! Cena vrátane DPH bez po?tovného 16LUC3N13 GRAFICKY FONT Drevo, Oheň, Kameň alebo Karbon... Pre tvoj originálny dizajn ti priná?ame 40 mimoriadnych a vynimo?nych grafickych typov písma. U? od Objednaj si teraz! Cena vrátane DPH bez po?tovného NOVé V PONUKE: TRI?Ká ULTIMATE LOOK H?ada?i vlastného ?tylu pozor! Objavili sme va?e nové ob?úbené tri?ko pre rok 2016 – tri?ko Ultimate Look. U? od Objednaj si teraz! Cena vrátane DPH bez po?tovného ODSTRáNIME POZADIE Z TVOJEJ FOTKY Na po?iadanie odstránime pozadie z tvojho obrázku. U? od Vyskú?aj si teraz Cena vrátane DPH bez po?tovného Letny vypredaj;Letny vypredaj práve za?ína Letny vypredaj Letny vypredaj práve za?ína Objednaj si tri?ko Tvoje vlastné tri?ko s potla?ou Rozlú?ka so slobodou Tri?ká pre tvoju pánsku jazdu Dizajnovy graficky font Grafické písmo na tri?ku - napí? vlastny text, vyber si typ písma a objednaj Nové ultimate tri?ká Batikované tri?ká s potla?ou - novinka Odstránime pozadie z obrázku Odstránenie pozadia je potrebné zvoli? pri vlo?ení vlastného obrázku MO?NOSTI DORU?ENIA Doru?enie od TVOJA FOTKA NA TVOJOM TRI?KU Potla? u? od Vlo?i? fotku ? 2007-2016 Shirtinator AG. V?etky práva vyhradené. * Cena vrátane DPH bez po?tovného ** Z?ava 4+1 zadarmo je platná iba s kódom. Z?ava sa vz?ahuje na produkty na na?ich stránkach. Objednaj p?? produktov, ale zapla? len ?tyri. Z?avovy kód je nutné zada? pri objednávke v nákupnom ko?íku – krok 1. – "Z?avovy kód". Náklady na prepravu nie sú obsiahnuté v z?ave (pokia? nie je uvedené iná?). V?etky ceny sú vrátane DPH a bez po?tovnych nákladov. Nie je mo?né vy?iada? nárok z?avy v hotovosti alebo na faktúru. Taktie? nie je mo?né ?iada? o uplatnenie z?avy dodato?ne. Z?avu nie je mo?né kombinova? s inymi akciami. Slu?by Vytvor vlastné dar?eky Vytvor si vlastné tri?ko Pánske tri?ká Dámske tri?ká Detské produkty Rozlú?ka so slobodou Zábavné motívy Motívy Servis a pomoc Kontakt M?j ú?et Ve?ké objednávky ?asto kladené otázky Newsletter Mapa stránok O spolo?nosti O nás Hlavné informácie Obchodné podmienky Ochrana osobnych údajov Odstúpenie kupujúceho od zmluvy Tla?ové materiály Podmienky prebiehajúcej akcie Partneri a iné Affiliate Zmluvné podmienky Partneri Partnersky obchod Kontakt pre spoluprácu Tri?ko pre blogera Bloggeri a youtuberi Newsletter Prihlási? sa Shirtinator potla? tri?iek – vytvor si vlastné tri?ko s potla?ou online v pohodlí domova Shirtinator je od roku 2005 sprostredkovate?om potla?e tri?iek a priná?a ti vysoko kvalitné textilné produkty na individuálnu potla? ako aj super dar?eky. M??e? si vytvori? svoj ??vlastny motív, vlo?i? originálne nápady na tri?ká alebo vytvori? vlastné dar?eky s fotkami pre svojich blízkych. Alebo si vyber jeden z na?ich pripravenych motívov a nechaj si ho potla?i? na tri?ko. Z pohodlia tvojho domova, online, m??e? získa? tri?ko s potla?ou na ka?dú príle?itos? Samozrejme, m??e? si tie? zakúpi? tri?ká s hotovym dizajnom ?i návrhom, prezri si na?e kolekcie pre pánov, dámy, deti a báb?tká. Potrebuje? sa rychlo zorientova?, aká potla? sa hodí na aké tri?ko, alebo potrebuje? na blí?iacu sa príle?itos? vybra? vhodny dar?ek? Pripravili sme pre teba návrhy na r?zne témy: dar?eky k narodeninám, rozlú?ka so slobodou, vianoce, Halloween, Valentín a Deň Matiek. Shirtinator netla?í len na tri?ká Mimochodom, tvoj nápad m??e by? samozrejme vytla?eny aj na iné produkty ne? ?len“ na tri?ká . ?Potla? tri?iek“ je naozaj be?né slovo , ale my m??eme pou?i? slovné spojenie, ?potla? textilu“, preto?e tla?íme takmer na v?etko! si m??e? necha? potla?i? oble?enie ako tri?ká s krátkym rukávom , tri?ká s dlhym rukávom , mikiny , pulóvre , ko?ele , blúzky , bundy , ?portové oble?enie, spodné prádlo a oble?enie pre najmen?ích. Na?e produkty s potla?enym logom, nápisom alebo vlastnou fotkou je mo?né vyu?i? ako dar?eky pre zamestnancov alebo svojich blízkych. Medzi dar?ekové predmety patria: ?iltovky, zástery, odznaky, vankú?e, kryty na mobily, ply?ové hra?ky, uteráky, ta?ky, bezpe?nostné vesty, ?núrky na krk, psie tri?ká, tienidlo na okno auta, podpivníky, puzzle, vizitky, magnetky, ?ál, hrn?eky, podlo?ka pod my?ku alebo k?ú?enky. Ponúkame vysoko kvalitnú potla?, v?aka ktorej sa tvoj návrh stane skuto?nos?ou Shirtinator pou?íva r?zne metódy potla?e, ako je potla? pomocou nalisovania fólie a to bu? potla? Flex alebo Flock (taktie? známa ako semi?ová fólia), transferová potla?, sublimácia (tie? známa ako tepelná potla?) a digitálna priama potla? (tie? známa ako digitálna potla?). Aké vyhody ponúkajú r?zne typy potla?e tri?iek, sa dozvie? v na?ich in?trukciách o sp?sobe tla?e v sekcii kvalita a typy potla?e. Je ve?mi jednoduché potla?i? tri?ká. Shirtinator – vytvor si vlastnú potla? na tri?ko! Ná? obchod s tri?kami sa stal jednym z poprednych poskytovate?ov vlastnych polygrafickych vyrobkov v Nemecku a Európe. Va?e tri?ká tla?íme u? od roku 2005 s ve?kym nad?ením a rados?ou, a chceme na?alej zlep?ova? na?e slu?by pre na?ich zákazníkov. A ako by sme mohli zabudnú?, Shirtinator obchod prikladá ve?ky vyznam bezpe?nosti a bol testovany nezávislymi poskytovate?mi Trusted Shops a Comodo (DE, FR, AT, UK) a bol ozna?eny za bezpe?ny. Tak na ?o e?te ?aká?? Tu si m??e? vytvori? tri?ko so svojim ??vlastny návrhom. Vytvor si sám svoje vlastné tri?ko s potla?ou!

shirtinator.sk Whois

Domain Name: SHIRTINATOR.SK